Autor: Global Citizen

Internacionalni program volontiranja, namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju i otkrivanju novih kultura. Čini ga mreža projekata širom sveta koji se bave temama poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacija mladih, širenja svesti o globalnim problemima i drugih.

0

Od studenta / volontera očekuje se da pripremi kreativne i interaktivne sesije i radionice za učenike, kako bi oni na što bolji način razumeli predavanja.

Više