Autor: Selena Josipović

Osim za igrice, kompjuter joj služi i za montažu filmova. Ova zaljubljenica u srpski jezik i istoriju, na društvenim mrežama (gde je možete naći u svako doba) poznatija je kao "grammar nazi", pa je tako i dobila mesto lektora.

0

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u…Više

0

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1905. godine. Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna…Više

0

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1956. godine. Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna…Više

0

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u…Više

0

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta…Više

1 2 3