Definisanje marketinga

AMA:

Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja, roba i usluga, radi kreiranja razmene koja zadovoljava potrebe pojedinaca i organizacije.

Dodaj komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>