Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža

Kako izgleda i zašto je se koristi ambalaža od papira i kartona, kao i drvena ambalaža.

Šta je drvo, a šta papir?

Drvo: Celuloza (polisaharidi) i drvenjača.

Koristi se za obradu, brodogradnju i za drvenu ambalažu (transport voća, povrća, vina). Prave se burad, gajbe, sanduci, drvene kutije.

Papir: proizvod dobijen od isprepletanih celuloznih vlakana, boje i punioca (kreda, gips…), debiljne manje od 0.3mm

Papir generalno predstavlja proizvod koji ima višestruku primenu, bilo u industriji ili svakodnevnom životu, ali je takođe prisutan kao sirovina za mnoge druge korisne proizvode, i ima veliku prednost što se može reciklirati i stoga ponovo koristiti.

Vrste papira:

 • običan papir
 • kraft – od celuloz, duža vlakna, bolja mehanička svojstva
 • specijalni, dodat je vosak, neke kiseline, otporniji je prema gasovima, mastima
 • karton – polazna sirovina je drvenjača uz dodatak celuloze
 • lepenka – elepljivanjem više slojeva papira (kvalitetne kutije)

Razlikuju se po debljini (gramaturi):

 • papir do 150g/m2
 • polupapir od 150 g/m2 do g/m2
 • karton od 250 do 400 g/m2
 • lepenka više od 400g/m2

Pozitivne karakteristike drvene i papirne ambalaže:

 • Mala masa,
 • niska cena,
 • mogućnost kombinovanja,
 • mogućnost štampanja,
 • lako oblikovanje,
 • razgradiva je,
 • može se reciklirati,
 • relativno dobra mehanička svojstva,
 • neke je teško defiormisati, a
 • sve se mogu deformisati;

Negativne karakteristike:

 • Zapaljiva je,
 • osetljiva na svetlost i vlagu.

Postoji veliki broj firmi koje se bave upravo proizvodnjom najrazličitijih papirnih ambalaža, koje imaju primenu u velikom broju grana industrije, pre svega zbog toga što je papir kao takav višenamenski proizvod za kojim potražnja uvek postoji. Na primer, ambalažni papir koji proizvodi Instant Papir odlikuje se visokim kvalitetom, a pored toga, pravi se i od recikliranog materijala, što znači da je i ekološki prihvatljiv.

Pored Instant Papir-a, tu su i firme kao što je Inter Papir, Fabrika Hartije, Rol Papir Szr i mnoge druge, koje se bave prozvodnjom raznih vrsta papira sa različitom namenom.

Podeli