Antiinflacioni programi

  1. ortodoksni (restriktivna monetarna politika). Uravnoteženje državnog budžeta. Uvodjenje promenljivog (fluktuirajućeg) kursa, smanjenje novčane mase.
  2. „Šok terapija“ pored ortodoksnih mera zamrzavaju se cene, plate, fluktuirajući devizni kurs. Zamenjuje se za fiksni devizni kurs (vezuje se za neku čvrstu valutu).

Podeli