Atributi pravnih lica

Poslovno ime (ime, vrsta i obim odgovornosti, delatnost i sedište).

  1. Sedište, mesto u kome se obavlja delatnost. Ako se obavlja u više mesta onda je tamo gde je uprava.
  2. Državljanstvo, imaju sva pravna lica osnovana u Srbiji. Naši propisi se primenjuju na prava i obaveze prema državi, prava i obaveze zaposlenih, upravljanje, sticanje i raspodela dobiti.

Podeli