Autor: Filip Andrejević

Osnivač i urednik Internet rokenrol magazina SvetGitara.com. Muzički fotograf. Ne voli da piše o sebi.