Autor: Katarina Adamović

23 teksta

Tekstovi

Tuga je novela ruskog pripovedača i dramskog pisca Antona Pavloviča Čehova. Radnja ove novele zapravo je jedna životna situacija glavnog...

Pesma nad pesmama nalazi se u sastavu Poučnih (mudronosnih) knjiga Starog zaveta. Zbog svoje svetovne sadržine, ljubavi momka i devojke,...

POSLEDNJI TEKSTOVI