Autor: Miloš Janković

Veliki zaljubljenik u košarku i automobile, voli sve što vole mladi :D Generalno opušten, uz pravo društvo ume da se zabavi. Interesuje ga vazduhoplovno inženjerstvo i u poslednje vreme web.

0

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu…Više

1

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u…Više

2

Vrste opterećenja Pod opterećenjem se podrazumeva svaki aktivni uticaj koji deluje na telo. Opterećenja se…Više

0

Slaganje dveju paralelnih sila može se pokazati da ovaj sistem sila može zameniti jednostavnijim, njemu…Više

1

Moment sile za tačku  Objasnjenje slike: -u tački A deluje sila F čija napadna linija…Više

1

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je jednaka…Više

4

Sila Sila – karakteriše količinsku meru mehaničkog međudejstva između materijalnih tela. Mehanička dejstva između tela:…Više

0

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja se…Više