Autor: Nevena Zlatić

12 teksta

Tekstovi

U poslednjih nekoliko decenija, sve je više mladih koji svoje lično nezadovoljstvo izražavaju na mnogo načina. Učestala konzumacija alkohola i...

Sinegdoha je naziv stilske figure kojom se jedna reč ili pojam zamenjuju drugim pojmom, na osnovu određene logičke veze. Saznajte...

POSLEDNJI TEKSTOVI