Autor: Selena Josipović

52 teksta
Mašinski inženjer. Ljubitelj vazduhoplovstva, sporta, istorije i dobrog piva. Osoba sa viškom slobodnog vremena i oštrim jezikom. Na društvenim mrežama (na kojima je dostupna 24/7) poznata je kao "grammar nazi", pa je tako i dobila mesto lektora.

Tekstovi

Fakultet političkih nauka – FPN je oosnovan 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu,...

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove...

POSLEDNJI TEKSTOVI