Autor: Selena Josipović

Mašinski inženjer. Ljubitelj vazduhoplovstva, sporta, istorije i dobrog piva. Osoba sa viškom slobodnog vremena i oštrim jezikom. Na društvenim mrežama (na kojima je dostupna 24/7) poznata je kao "grammar nazi", pa je tako i dobila mesto lektora.

0

Univerzitet u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova sa statusom pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija.…Više

1 2 3