Balkanski ratovi

Balkanski ratovi trajali su od 1912. – 1913. godine.

U toku 19. veka oslobodile su se od viševekovne turkse vladavine četiri balkanske države. Njihovo nacionalno oslobodjenje nije bilo dovedeno do kraja, pojedini delovi su ostali pod turskom vlašću. Ove četiri zemlje žele da oslobode neoslobodjenu braću i da ojačaju. Sve imaju isti cilj, ali nije lako oformiti balkanski savez, zbog sporova oko podele teritorije. Najveći sukob je izmedju Srbije i Bugarske oko Vardarske Makedonije. Srbi tvrde da su u Makedoniji srbi, a bugaru obrnuto i nema ništa od stvaranja saveza. Rusija se umešala, tera Srbiju i Bugarsku da se dogovore i stvara se Balkanski savez. Srbiji će pripasti severozapadni, a Bugarskoj jugoistočni deo. Tesan vid povezivanja država, vojnopolitički savez. Sve je bilo spremno za rat koji počinje 1912. godine.

U oktobru 1912. prvi Balkanski rat.

Crna Gora prva napada Tursku kako je dogovoreno, pa u rat ulaze i ostale tri države. Srpska vojska pobedjuje u Vardarskoj Makedoniji u dve bitke, kod Kumanova i kod Bitolja. 90% Srpske vojske bilo je koncentrisano na Vardarsku Makedoniju, a ostalih 10% na sandžak i Kosovo i Metohiju. Iste uspehe na svojim pravcima postižu Bugari i Grci. Iz Makedonije Srpska vojska zauzima severnu Albaniju i izlazi na more. Austrija zahteva da Srbi napuste Albaniju, a Crnogorci Skadar. Srbija i Crna Gora ispunjavaju ultimatum. Zalaganjem Austrougarske nastaje Albanska država 1913.

Londonski ugovor skloplen je u Maju 1913. i time je zavšen prvi balkanski rat. Balkanski savez bio je uspešan, a Turska totalno uništena, od nje ostaje samo Istambul sa okolinom. Srbija je dobila severni deo sandžaka, a Crna Gora južni, Srbija dobija K i M osim dela Metohije oko peći koji je pripao CG. Sedište srpske pravoslavne crkve ostaje u granicama Crne Gore.

Drugi Balkanski rat

Srpska vlada traži od Bugarske da Srbija dobije veći deo Makedonije od onog koji je bio dogovoren. Argumenti Srbije bili su da je dobila manje od predvidjenog pre rata zbog intervencije Austrougarske, dok je Bugarska pak dobila više od predvidjenog. Bugari su grad Jedrene zauzeli tek kada je stigla vojna pomoć iz Srbije, a ta pomoć nije predvidjena. Bugari neće ni da čuju za ovaj zahtev i traže da se ispoštuje dogovor. One su pristale da će uvažiti arbitražni sud Rusije ako dodje do spora. Rusi počinju konsultacije i sa jednima i sa drugima. To je dug proces i Bugari gube živce, odlučuju se na rat. Odgovara im stanje na papiru, ali ne i na terenu, makedonija je pod srpskom okupacijom.

Krajem Juna 1913. Bugarska vojska napada Srpsku vojsku u Vardarskoj Makedoniji, nastojeći da promeni stanje na terenu. Time dolazi do drugog Balkanskog rata. Crna Gora staje na stranu Srbije i šalje vojnu pomoć bez ikakvih dobiti. Grčka zbog straha od jačanja Bugarske i nekih svojih sporova napada Bugarsku. Turska nastoji da iskoristi ovu svadju i da se što više povrate, pogotovu da zauzmu grad jedrene, i Turci napadaju Bugare. Rumunija koristi priliku, pa i oni napadaju Bugarsku kako bi dobili oblast Dobrudža što će i uspeti da ostvare. Glavna bitka Srbije odigrala se na reci Bregalnici, sedmodnevna krvava bitka sa ogromnim gubicima na obe strane. Završena pobedom Srba.

Protisnuta, Bugarska u Avgustu 1913. moli za mir. Potpisan je Bukureški mir, završava se drugi balkanski rat. Srbija je dobila celu Vardarsku Makedoniju. Teritorija Srbije je udvostručena u Balkanskim ratovima. Srbija i Crna Gora dobijaju zajedničku granicu i stvara se jak Srpski blok. Stvaranje ovog bloka uznemirilo je Austrougarsku koja sada ima jos više neprijateljskih stavova prema Srbiji. Ovo će dovesti do napada sledeće 1914. godine i početka prvog svetskog rata.

Podeli