Tagovano: barok

0

Barok potiče od španske reči koja znači – nepravilne, neobrađene perle. Kao epoha, pojavljuje se…Više