Barok

Barok potiče od španske reči koja znači – nepravilne, neobrađene perle.

Kao epoha, pojavljuje se poslerenesanse 1570. – 1670. godine, a posle dolazi Klasicizam.

Uslov nastanka

Katolička protivreformacija (obnavlja uticaj crkve i ona opet postaje moćna sila koja utiče na upravljanje državom).

Prvobitno nastaje u Italiji pri kraju XVI veka, u arhitekturi, slikarstvu, vajarstvu pa tek onda u književnosti.

Odlike:

 • menjaju se teme pod uticajem crkve: opet se piše o biblijskim motivima (pokajanje, prolaznost, spas…)
 • vraćaju se uzorima iz srednjevekovne književnosti – prodor hrišćanske mistike.
 • razvijanje harmonije
 • negiranje kulta lepote
 • subjektivni umetnički izrazi
 • prenatrpanost stilskih sredstava
 • umetnost više nije „podražavanje“ prirode, već umetnik stvara kao priroda
 • umetnik = genije – to će postati najznačajnija ideja u jednoj od sledećih epoha – romantizmu.

Književnost doživljava prevrat:

 • preovlađuju igre rečima
 • antiteze
 • paradoksi
 • anafore (ponavljanje reči na početku svakog drugog stiha)
 • epifore (ponavljanje reči na kraju svakog drugog stiha)
 • hiperbole
 • grafičke igre stihovima rečima

Različiti nazivi:

Italija – marinizam
Španija – gongorizam
Francuska – preciozni stil

Podeli