Beseda na gori analiza

Jevanđelje po Mateju opisuje Isusovu ličnost čije reči treba da postave norme za život Pracrkve. Jevanđelje odražava život prve hrišćanske crkve (zajednice) u Jerusalimu. Matejevo jevanđelje sadrži pet beseda Hristovi, od kojih je najčuvenija Beseda na gori.

Beseda sadrži Isusov proglas kraljevstva nebeskog i nauk učenicima (apostolima – misionarima) i narodu. Tema Besede na gorom je propovedanje Isusa Hrista i proglašenje “carstva nebeskog”.

Beseda na gori – Celine

U Besedi na gori uočava se nekoliko sadržinsko-smisaonih celina:

 1. Uvod (1-2)
 2. Blaženstvo (3-11)
 3. Saveti učenicima (12-16)
 4. O zakonu (17-20)
 5. Moralne norme (21-47)
 6. Poenta, poruka (48)

Beseda na gori – Uvod i Blaženstvo

Posle kratkog uvoda, u kome se predočava situacija i svrha Isusovog govora – “učaše ih govoreći” – nabrajaju se blaženstva u kojima mogu da uživaju samo neki članovi ljudske zajednice: siromašni duhom (siromašni i potlačeni), koji plaču, krotki, gladni i žedni pravde, milostivi, čistoga srca, koji mir grade, prognani pravde radi, osramoćenima Boga radi.

Ove reči su u duhu učenja da se zemaljske patnje u nebeskom carstvu pretvaraju u sreću i radost. Što više patnje na zemlji, to ćeš bolje proći na onom svetu. Biblijsko-istorijski kontekst i situacija u kojoj su izrečene ove reči o blaženstvu şvedoči o tome da su upućene onima koji pate, ispaštaju, stradaju zbog društvenih nepravdi i osionosti moćnih. Te reči su ohrabrenje i uteha jer Bog misli na njih.

Saveti apostolima u Besedi na gori

Treći deo novozavetne Besede na gorom upućen je učenicima apostolima koji će pronositi učenje Isusa Hrista. Zbog takve dužnosti bili su strogo proganjani od rimskih vlasti ili gospodara zemalja u koje su dolazili. Isus ukazuje na njihov značaj za narod i za veru. Beseda kaže kako su oni “sa zemlje” i “videlo svetu”.

Sa zemlje je u značenju znanja, obrazovanja – kao što se poboljšava ukus hrani tako će i apostolsko učenje da obogati duh naroda (zemlje). Videlo svetu se odnosi na one koji šire svetlost duha, istine i vere.

Njihova učenost, vera i moralne vrednosti ne mogu se sakriti progonom jer je njihovo učenje gorostasno – “ne može se grad sakriti kad gora stoji”. Učenje apostola je svetlost koja koja je vidljiva daleko jer donosi dobra dela i slavi Boga, “oca vašega koji je na nebesima”.

Novi zavet Beseda na gori – O zakonu

Isus govori o zakonu koji je utvrđen i koji se mora poštovati i sprovoditi: “Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim (zakone)”. Od toga koliko se zakon poštuje i sprovodi zavisi položaj u carstvu nebeskom – veliki će biti samo oni koji izvršavaju zakone i nauče ljude.

Ako neki pokvari i najmanji deo zakona i tako (krivo) nauči ljude, biće najmanji u carstvu nebeskom. I oni, apostoli, koji su zaduženi da šire veru Gospodnju, moraju na umu da imaju pre svega pravdu.

Moralne norme Besede na gori

Najobimniji deo Besede na gori je deo u kome se navode moralne norme., važeće i za apostole i za narod koga uče veri. Najvažniji elementi moralnog kodeksa besede su:

 • ne ubij;
 • ne gnjevi brata se na brata svojega;
 • miri se sa suparnikom;
 • ne čini preljube;
 • ne kuni se nikako: ni nebom, ni zemljom, ni Jerusalimom, ni glavom svojom;
 • ne braniti se od zla;
 • ako ti uzme košulju, daj mu i haljine;
 • ako te potera po jedan sahat, idi s njime dva;
 • koji ište, podaj mu;
 • ljubite neprijatelje svoje.

Navedene moralne norme Besede na gori treba posmatrati i razumeti u kontekstu vremena kada su ovi tekstovi nastali. Srž Hristovog učenja je u trpljenju, u neodupiranju zlu:

 • A ja vam kažem da se ne branite od zla, nego, ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi. (39);
 • A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se bogu za one koji vas gone. (44).

Poruka Besede na gori

Reči koje današnji čovek ne može da razume i prihvati govore o potrebi da se potisne i pobedi zlo u sebi. One ukazuju na potrebu da se dobrim pobedi zlo, da se čovek izdigne iznad niskosti života i time istakne svoje dostojanstvo.

Poruka Besede na gori je u poenti: “Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski”. Treba, dakle, težiti božanskom savršenstvu.

Podeli