Bezbednost na radu – koja su vaša prava i obaveze poslodavca

Bezbednost zaposlenih je jedna od stavki koja ni u kom slučaju ne sme biti zanemarena, a kako se ovakva situacija ne bi dovodila u pitanje, bezbednost na radu je i zakonski definisana. Naime, u Zakonu o radu jedan segment se bavi zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu.

S obzirom da je naša zemlja plodonosno tlo za ulaganje stranih investitora, sve veći broj firmi iz inostranstva dolazi na naše prostore i sklapa poslove u okviru različitih oblasti. Na ovaj način se kod nas sve više primenjuje takozvani health & safety standard, odnosno standard za bezbednost i zdravlje, koji inostrane firme kreiraju za svoje zaposlene. 

Ukoliko niste upoznati sa tim kako zakon reguliše bezbednost na radu, koje su to obaveze poslodavca, a koja prava zaposlenih, evo teksta koji će vas uputiti u temu. 

Žena sa zaštitnom opremom za rad

Šta kaže zakon – koja su to prava zasposlenih?

Pre nego što potpišete ugovor o radu treba da budete upoznati sa svojim pravima. Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima pravo na bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ogranično radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. 

Dalje se ovom temom bavi Zakon o radu koji propisuje da na poslovima na kojima je povećana opasnost od povređivanja, profesionalnih ili drugih oboljenja može da radi samo zaposleni koji, pored posebnih uslova potvrđenih pravilnikom, ispunjava i uslove za rad u pogledu zdravstvenog stanja i fizičke spremnosti. 

Prava zaposlenih jednako obaveze poslodavca 

Prema Zakonu o radu, prava zaposlenih vezana za bezbednost i zdravlje na radu, zapravo proizilaze iz obaveze poslodavca. Dakle, zakon definiše opšte obaveze poslodavca koje se odnose na to da se zaposlenom obezbede radni uslovi na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. 

Hajde da to sročimo ovako: ukoliko želite da znate svoja prava kao zaposleni potrebno je da znate obaveze koje vaš poslodavac ima. Takođe, ako gledate iz ugla poslodavca, ispunjavajući svoje obaveze prema Zakonu o radu, poštovaćete prave vašeg zaposlenog  i ujedno štititi svoja. 

Ono što je, takođe, važno znati je da se poslodavac ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu određivanjem drugog lica ili prenošenjem svojih obaveza i odgovornosti na drugo lice. Dakle, samo je poslodavac zakonski odgovoran da se postara za bezbednost zaposlenih. 

Upoznajmo se sa obavezama poslodavca 

Ključ poštovanja zakona leži upravo u obavezama poslodavca koje su propisane i koje moraju biti ispoštovane. Lista stavki o kojima poslodavac mora da vodi računa je upravo ono čime ćemo se pozabaviti, te ćemo vas uputiti šta vaš poslodavac kod koga radite puno radno vreme treba da ispoštuje. 

Poslodavac je dužan da:

 1. aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu;
 2. zaposlenom odredi obavljanje poslova na radnom mestu na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu;
 3. obaveštava zaposlene i njihovog predstavnika o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, kao i o opasnostima od povreda i oštećenja zdravlja koji nastaju njihovim uvođenjem, odnosno da u takvim slučajevima donese odgovarajuća uputstva za bezbedan rad;
 4. osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad;
 5. obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 6. obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
 7. angažuje pravno lice radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;
 8. obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa ovim zakonom;
 9. obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti;
 10. zaustavi svaku vrstu rada koji predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje zaposlenih;
 11. obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa posebnim zakonom.

Radnik na građevinskoj velikoj skeli

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 

Iako Ustav i Zakon o radu propisuju određene obaveze poslodavca u vezi sa bezbednošću i zdravljem zaposlenih, krovni zakon koji uz zakon ima i preteće pravilnike, odnosno kazne za nepoštovanje i kršenje zakona je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Ovaj zakon detaljnije reguliše oblast bezbednosti i zdravlja zaposlenih i to upravo kroz obaveze zaposlenih koje smo prethodno naveli. Krajem 2015. na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

Ovo je urađeno kako bi se, pre svega, otklonile određene nedoumice koje je prethodni zakon ostavio nerešene, ali i kako bi se ispratili novi evropski i svetski tokovi kada je poslovanje u pitanju.

Da biste uspešno poslovali, bilo kao poslodavac ili kao zaposleni, potrebno je da znate koja su to vaša prava i obaveze. Zakon je slovo na papiru koje na koncizan način povlači crtu između onoga što treba da pružimo i onoga što treba da očekujemo, s toga je vrlo važno biti upućen i informisan o istom.

Podeli