Tag: biografija

Na pitanje da li se piše davalac ili davaoc odgovor je davalac. Pojašnjenje zašto...

Ukoliko i vas muči pitanje da li se piše bitki ili bici, odgovor je...

Na pitanje da li se piše asfalt ili asvalt odgovor glasi asfalt. U narednim...

Ukoliko se pitate da li se piše bonbona ili bombona, tačan odgovor je bombona....

Na pitanje da li je pravilno napisati naći ću ili naćiću, jedini gramatički tačan...

Odgovor na jezičku nedoumicu da li se piše amfiteatar ili anfiteatar glasi da je...