Birajte društvo

Danas pričamo o tome kako krug ljudi u kom se krećemo treba da bude raznolik da ne bi upali u neke uobičajene zamke koje nam kasnije iskrive pogled na svet.

studenti uče u grupi

Koje su to „opasnosti“ koje prete ukoliko se družimo samo sa uskim krugom ljudi? Sve zavisi od toga kakav je to krug ljudi, odnosno da li su svi istih ili sličnih shvatanja ili ne. Ukoliko jesu možemo upasti u svojevrsnu „zamku“.

O čemu se radi?

Ukoliko su krugovi u kojima se krećete ograničeni na ljude sličnih shvatanja, prirodno je da će i vaša shvatanja i pogled na život težiti tome, ukoliko već i nisu takvi. To je potpuno normalno i naravno logično, uvek se najbolje slažemo sa istomišljenicima. Međutim, ukoliko ne vodimo računa može se desiti da izgubimo određeni dodir sa realnim svetom i počnemo da verujemo da većina ljudi deli naša mišljenja i stavove. Zbog čega se to dešava?

Zbog toga što je lako zaneti se. Svi mi volimo da čujemo ono šta nam prija i u određenoj meripotiskujemo informacije koje nam se ne sviđaju. Ukoliko prestanemo da budemo svesni toga, možemo se naći u problemu. Tada počnemo da verujemo da naše stavove dele svi, postajemo bahati sa njima, čudimo se zašto neke stvari ne funkcionišu iako se zapravo nalazimo u manjini.

Najbolje je ovo predstaviti primerima, a njih ima zaista mnogo. Počevši od raznih grupa u koje upadnemo kad smo tinejdžeri i kad verujemo da smo otkrili smisao postojanja, preko onih koji iz sličnih grupa nikada ne uspeju da izađu, do medija iz kojih se informišemo na Internetu i ljudi koje pratimo na društvenim mrežama i blogovima. Ekstremni primer bi mogle da budu celi narodi koji podržavaju besmislene ratne napore svojih vlada kao što ovih dana može da se vidi na primeru izraelskih napada na Palestinu i široke podrške koju uživaju za to.

Ovde uopšte ne pričamo o tome da li su sama shvatanja koja imate opasna ili da li ste u pravu ili niste, nego o tome da je veoma opasno pasti pod veliki uticaj izolovanih grupa. Oni koji su u tom položaju lako padaju pod uticaj propagande, a vrlo često je i sami šire, potpuno nesvesno.

Šta je poruka ovog teksta? Svakako ne to da treba da krenete da se družite sa ljudima čiji vas stavovi iritiraju. Poruka je da u toku formiranja mišljenja o bilo čemu treba sagledati što više uglova. To što vi i vaše okruženje mislite na određen način lako može da vas ponese da izvedete ishitrene zaključke i o tome treba voditi računa.

Često neophodno je pogledati mišljenja „suprotstavljene strane“, pogotovo koliko ljudi deli te stavove, kako ne bi upali u zamku ne samo da je naše mišljenje apsolutno i jedino u pravu, nego i da je uz to široko rašireno među ljudima.

Podeli