Bolesan ili bolestan – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno reći bolesan ili bolestan, tačan odgovor je: bolestan. U nastavku teksta sledi pojašnjenje zašto. 

Objašnjenje zašto je ispravno bolestan

Reč bolestan pripada pridevima, a nastao je od reči bolest i sufiksa -AN. Međutim, kako pridev može opisivati imenice srednjeg i ženskog pola, u jednini i u množini, njegovi ostali oblici glase: bolesna, bolesno, bolesni, bolesne, bolesna

S obzirom na to da je suglasnička grupa STN veoma teška za izgovor, dolazi do gubljenja suglasnika T, zato imamo oblike bolesna, bolesno itd. 

Međutim, kod osnovnog oblika ove reči (bolestan) pomenuta grupa suglasnika razbijena je vokalom A, koji zbog glasovne promene poznate kao nepostojano A nestaje u svim drugim oblicima datog prideva. Zato je jedino pravilno reći i napisati bolestan, ali takođe i bolesna, bolesno, bolesni, bolesne, bolesna, te u skladu sa tim i druge padežne oblike.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše bolestan ili bolesan i da u budućnosti neće biti problema sa pravilnim pisanjem ove reči.

Podeli