„Buka i vibracije“

Konkurs „Buka i vibracije“ raspisan je za one koji su zainteresovani da svoju kreativnost pokažu putem postera, grafika, crteža i tekstova na engleskom jezikugrafiti

Pod okriljem 23. Nacionalne i 4. Međunarodne Konferencije „Buka i vibracije“ raspisan je  konkurs za one koji su zainteresovani da svoju kreativnost pokažu putem postera, grafika, crteža i tekstova na engleskom jeziku na izložbi u Nišu u periodu od 17. do 19. oktobra. Kandidati se prijavljuju do 15. septembra prilaganjem neobjavljenog rada. Radovi će biti izloženi u holu Fakulteta zaštite na radu u Nišu i svaki učesnik će imati priliku da javno obrazloži svoje delo. Za više informacija o prijavi i pripremi radova, posetiti sajt http://www.znrfak.ni.ac.rs/NOISE2012/Index.html.

Podeli