Tag: case study

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju sa doćiću ili doći ću glasi – doći...

Objašnjenje kada se piše malopre Suštinske razlike u značenju priloga nema, ali se spajaju...

Kod upotrebe oblika kao što su svejedno ili sve jedno, gramatička ispravnost zavisi od...

Kod upotrebe oblika kao što su nijedan ili ni jedan, gramatička ispravnost zavisi od...

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju glagola sa podsetiti ili potsetiti glasi – podsetiti....

Kod upotrebe oblika kao što su u pravu ili upravu, gramatička ispravnost zavisi od...