Časovi engleskog jezika za decu – kada je pravo vreme da se počne?

Znanje engleskog jezika i aktivno služenje njime u svakodnevnom životu postalo je jedan od osnovnih uslova za kvalitetno obrazovanje i uspešno zapošljavanje. Gotovo nijedna profesija, pa čak i sfera života se više ne može zamisliti bez ovog, narasprostranjenijeg jezika na svetu. Bez obzira što za sticanje novih znanja nikad nije kasno, sa učenjem stranog jezika je situacija malo drugačija. Roditelji, već pod velikim pritiskom da svojim mališanima pruže najbolje šanse za visoko obrazovanje i kvalitetan život, često odlučuju da ih upišu u školice engleskog jezika u što ranijem mogućem životnom dobu.

Iako je ova motivacija potpuno razumljiva, a škole engleskog jezika reklamiraju kurseve za najmlađe uzraste dece, pedijatri, pedagozi i logopedi ipak savetuju roditeljima da budu obazrivi i strpljivi. Čuvena tvrdnja da „deca upijaju znanjejeste istinita, ali preterano izlaganje stranom jeziku može napraviti više štete nego što će imati koristi. Kada će biti pravo vreme da se u svakodnevnu rutinu uključe časovi engleskog jezika za decu zavisiće od svakog mališana ponaosob, ali roditeljima ovu odluku mogu olakšati neka osnovna pravila.

Deca uče jezik kroz igru

Engleski za decu – zabavan način za sticanje novih znanja

Engleski za decu je tako koncipiran da je vreme koje deca provodu na času kvalitetno i zabavno. Ovaj aktivni način edukacije omogućava mališanima da stečena znanja primene u praksi i tako ih trajno usvoje, a da pritom ne osećaju pritisak obaveze da časove pohađaju. Zbog toga škole stranih jezika koje u svojoj ponudi imaju kurseve namenjene mlađim uzrastima njih organizuju kao zabavne igraonice koje mogu biti sjajan način da dete utroši još malo dodatne energije i stekne nove drugare. Iz tog razloga je potrebno da dete koje pohađa ove časove može bez stresa da se odvoji od roditelja i neko vreme provede sa svojim vršnjacima. Ovo će najlakše pasti mališanima predškolskog uzrasta koji su već imali iskustvo odvajanja od roditelja i priključivanja grupi dece sa kojom prethodno nisu bili u kontaktu.

Takođe, engleski za decu podrazumeva mentalne i fizičke aktivnosti poput igrica, mozgalica, bojanki, pesmica i brzalica, pa je neophodno da dete bude sposobno da zadrži pažnju na jednom zadatku bar 10 minuta. Ovako dinamično okruženja mališanima najmlađih uzrasta može biti previše stimulativno, pa ih čak i iscrpeti. To je ujedno i jedan od osnovnih razloga zbog kojih stručnjaci u radu sa decom preporučuju roditeljima da upis svojih mališana na kurseve stranog jezika prilagode tempu psihofizičkog razvoja deteta, makar to značilo i odlaganje ove vrste dodatnog obrazovanja na nekoliko meseci.

Koliko rano je previše rano?

Odgovor na ovo pitanje zavisiće od toga da li dete živi u okruženju u kome je engleski jezik već u svakodnevnoj upotrebi. U tom slučaju, ono će ga usvajati uporedo sa maternjim, neosetno proširivati vokabular i učiti njegova pravila na isti način kao što uči pravila srpskog jezika. Iako deca koja odrastaju u bilingularnim porodicama neizbežno prolaze kroz fazu „mešanjadva jezika, ona se brzo prevazilazi i dete vrlo lako može da napravi razliku između dva jezika i podjednako dobro je služiti sa oba. Sa druge strane, dete koje ne raste u porodici u kojoj se engleski jezik svakodnevno govori može imati lingvističkih poteškoća ukoliko sa učenjem ovog jezika počne prerano. Naime, iako sve više škola stranog jezika u svoje ponude uključuje engleski jezik za decu najranijih uzrasta, logopedi, pedijatri i dečiji psiholozi ne savetuju prerano izlaganje dece engleskom jeziku.

Idealan trenutak da se engleski za decu uključi u rutinu mališana jeste onaj u kome su oni samouvereno ovladali govorom maternjeg jezika. To znači da bez poteškoća mogu da formiraju složene rečenice i vode konverzaciju sa roditeljima i svojim vršnjacima. Iako je tempo lingvističkog razvoja svakog deteta individualan, stručnjaci iz oblasti rada sa decom se slažu da se govor potpuno razvija između četvrte i šeste godine života. Samim tim, to može biti i vreme kada, uz neizostavnu konsutlaciju sa logopedom, roditelji mogu svoje dete upisati na kurs engleskog jezika. U suprotnom, prevremeno izlaganje mališana stranom jeziku može izazvati konfuziju i poteškoće govora na maternjem jeziku.

Bez obzira na pritisak okoline, medija, pa i drugih roditelja, sa uključivanjem egleskog jezika u obrazovanje mališana treba biti obazriv. Ukoliko roditelji to ne učine u predškolskom uzrastu, svakako neće zakasniti, jer će deca koja se u mlađim razredima osnovne škole prvi put sretnu sa učenjem stranog jezika vrlo brzo stići svoje vršnjake koji su sa tom vrstom obrazovanja krenuli ranije. Ipak, sa ovom vrstom obrazovanja roditelji bi trebali svoju decu da upoznaju pre njihove desete godine, jer nakon ovog perioda života sposobnost usvajanja stranog jezika progresivno opada.

Podeli