Čestitki ili čestitci – Kako se piše

Ukoliko i vi postavljate pitanje da li se piše čestitki ili čestitci, odgovor je – pravilno je čestitki. Međutim, tačan je i oblik čestici. Pojašnjenje je u nastavku. 

Objašnjenje zašto je pravilno čestitki

Ova reč u svom osnovnom obliku, nominativu jednine, glasi čestitka. Pripada onim imenicama ženskog roda koje se završavaju na -TKA, a takve imenice u načelu ne podležu sibilarizaciji u dativu i lokativu jednine (glasovnoj promeni u okviru koje glasovi K, G i H prelaze u C, Z i S). 

Sibilarizacija bi ovde dovela do udaljavanja od osnovnog lika reči. Zato bi jedini ispravan oblik trebalo bi da bude čestitki.

Objašnjenje zašto je pravilno čestici

Pravopis nekada prihvata i oblike reči u kome je izvršena sibilarizacija (čestici), iako to podrazumeva kršenje prvobitnog pravila, a sve zbog česte upotrebe oblika u kom je izvršena sibilarizacija. Takav oblik glasi čestici, a ne čestitci. Objasnićemo i kako.

Sibilarizacija se kod imenica ženskog roda na -KA (npr. daska- dasci) dešava u oblicima dativa i lokativa jednine – prema tome bi se očekivalo reč čestitka u navedenim padežima glasi čestitci. Oblik čestitci jedini je neispravan oblik.

Ovde dolazi do glasovne promene koja se zove gubljenje suglasnika, a reč je o gubljenju glasova T i D ispred C, Č, Ć, Đ i Dž. Da bliže objasnimo – glas C u sebi sadrži komponente glasova T i S, stoga bi razloženo ova reč zvučala: čestittsi, a gubljenjem jednog suvišnog T, ponovo bi ostala kombinacija T i S koja se izgovara, a stoga i piše čestici:

čestitci > čestittsi > čestitsi > čestici

Primeri pravilne upotrebe ovih oblika reči

Kako bismo ilustrovali pravila, navešćemo primere:

Napisali su iskrene želje u toj čestitki. / Napiši šta joj želiš u toj čestici.

Pošto smo razjasnili zašto je pravilno i čestitki i čestici, a zašto je oblik čestitci neispravan, nadamo se da vam pisanje ove reči više neće zadavati probleme.

Podeli