Ciklus predavanja i radionica za srednjoškolce u SKC-u

Tokom aprila u Studentskom kulturnom centru u Beogradu biće organizovana predavanja i radionice za srednjoškolce. Filozofski fakultet i Fakultet za fizičku hemiju u saradnji sa SKC-om održaće niz zanimljivih i edukativnih radionica.

SKC

Pod imenom Ciklus “Filozofski u SKC-u” i “Fakultet za fizičku hemiju u SKC-u” tokom nekoliko dana u aprilu srednjoškolci će biti u prilici da se kroz zanimljiva predavanja i radionice bolje upoznaju sa ovim fakultetima i raznim oblastima studiranja na njima, ali i na zanimljiv i interaktivan način nauče više o temama koje ih interesuju. Obrađivaće se teme iz oblasti: psihologije, istorije, filozofije, arheologije i radionica na temu radioaktivnog zračenja u čovekovom okruženju i kako se prema njima odnositi.

Prva na redu jeste radionica Psihologija –  Razotkrivanje psihologije, koja se održava 9. aprila.
Radionica nudi srednjoškolcima da u interakciji sa studentima psihologije odu dalje od onoga sa čime su se do sada susretali u školama, da zavire u različite oblasti psihologije i steknu bližu sliku o tome. Šta znači biti psiholog? Koje su to interasantne oblasti kojima se psiholozi bave? Šta studenti psihologije uče? Kako izgleda studirati psihologiju na Filozofskom fakultetu? Kako preživeti prijemni ispit? – samo su neka od pitanja koja će se obrađivati na ovoj radionici.

Fakultet za fizičku hemiju je pripremio radionicu na temu Radioaktivna zračenja u čovekovom okruženju i kako se prema njima odnositi. Predavanje će odžati prof.  dr Šćepan Miljanić. Radionica se održava 15. aprila. Sigurno ste čuli za atome, izotope, radioaktivnost, a da li znate šta je to? Govoriće se i o radiaktivnom raspadu, da li je to isto što i radioaktivnost i ima li je u  našoj okolini? Šta je to proizvedena radioaktivnost? Ko je Pavle Savić? Nadovezuju se nuklearni reaktori, energija, zračenja itd.

Filozofski fakultet je pripremio i predavanje o filozofiji. Dva osnovna razloga zgog kojih se studira filozofija jesu radoznalost i univerzalna primenljivost njenih metoda i kritičkih i analitičkih veština koje razvija na najrazličitije discipline i zadatke. Neka od pitanja na koje će dati odgovor jesu: “Da li postoje granice saznanja?”, “Šta je svest?”, “Da li postoji sloboda volje?”. Odgovori će biti zasnivani na misaonim eksperimentima kojima će ispitati da li je zaista moguće da smo u Matriksu i da ništa ne znamo o stvarnom svetu, da li zombiji mogu da postoje te da svest ne počiva na fizičkoj bazi, da li možemo slobodno da biramo ako čitavim svetom vladaju zakoni fizike. Ukoliko želite da čujete odgovore na ova pitanja posetite SKC 15. aprila.

Grad kroz istoriju, predavanje na temu istorije, takođe Filozofskog fakulteta. Održaće se 22. aprila. Grad je uvek bio predmet istorijskog istraživanja, kao višeslojno svedočanstvo istorijskih i društvenih procesa. On je ogledalo brzine razvoja i modernosti jednog društva. Svaki grad je imao i ima jedinstvenu istorijsku evoluciju čije nasleđe se ogleda u urbanističkim specifičnostima. Ono što će biti predstavljeno jesu London i Beograd u svojim sličnostima i razlikama, kroz istorijske epohe sve do 21. veka.

Arheologija prestiža, odžaće se 25. aprila. Šta je to što se smatra „prestižnim“ predmetima u arheologiji? Koji je način njihovog prepoznavanja u arheološkom zapisu? Kako arheolozi uz pomoć ovih artefakata konstruišu sliku o načinu života u prošlosti? Kako se i da li se menja percepcija prestiža kroz vreme? Kroz odgovore na ova pitanja, arheolozi će vam odgovoriti i čime sve arheologija može da se bavi, ali i kako se sve mogu tumačiti „prestižni“ predmeti.

Sva predavanja se održavaju u maloj sali SKC-a, sa početkom u 18h.

Podeli