Da li empatija pomaže kod utvrđivanja emocija pasa?

Generalno, ljudi se slažu da životinje poput pasa doživljavaju emocije. Studija Univerziteta u Helsinkiju i Alto Univerziteta istražuje kako empatija i drugi psihološki faktori kod ljudi utiču na procenu emocija sa slika drugih ljudi i pasa.

izraz lica psa

Za razumevanje komunikacije među ljudima veliku važnost imaju izrazi lica. Mnogi mišići koji proizvode izraze lica kod ljudi se mogu naći kod domaćih pasa, ali se malo zna o tome kako ljudi doživljavaju izraze lica pasa, i koji psihološki faktori utiču na percepciju ljudi.

U ovoj studiji, ispitivalo se kako ljudi procenjuju izraze lica pasa. Subjekti su ocenili valenciju (pozivitnu/negativnu), uzbuđenje i šest osnovnih emocija sa fotografija lica ljudi i pasa. Faktori procene kao što su ličnost, empatija, životinjski usmerena empatija i iskustvo sa ponašanjem pasa su takođe ocenjeni, a merena su vremena odgovora učesnika.

[button link=“https://beleske.com/saveti-za-intervju-kako-izbeci-7-najvecih-gresaka-na-razgovoru-za-posao/“]Neverbalna komunikacija je presudna i na razgovoru za posao. Evo koje greške treba izbeći.[/button]

Empatija kao faktor procene

Rezultati po prvi put dokazuju da ljudska empatija, ili sposobnost poistovećivanja sa tuđim osećanjima ili iskustvom, takođe utiče na percepciju izraza lica pasa, kućnih ljubimaca.

Empatija je uticala na procenu izraza lica pasa čak i više nego prethodno iskustvo sa psima, verovatno zato što je lice biološki važan podsticaj za ljude. Međutim, naša ranija istraživanja su pokazala da prilikom razmatranja celokupnog govora tela psa, prethodno iskustvo sa psima dobija na važnosti„, objašnjava istraživač Miamaria Kujala.

pas i beba

Na osnovu prethodnih rezultata, istraživači su znali da ljudi sa višom emocionalnom empatijom tumače izraze drugih ljudi brže, preciznije a često i pojačano. Međutim, Kujala napominje da je moguće da oni premaše u proceni ekspresija pasa. „Empatija ubrzava i pojačava procenu izraza lica pasa, ali utvrđivanje tačnosti tih procena je trenutno nepouzdano.“

slika

Lakše je utvrditi preteće pse od prijateljskih

Komunikacija na osnovu izraza lica između društvenih sisara je proučavana decenijama. Darvin je bio u stanju da utvrdi sličnosti u izrazima sisara, ali bilo je potrebno dosta vremena istraživačima da počnu da razumeju sličnosti između emocionalnih izraza različitih vrsta sisara.

Grupa istraživača Životinjski um je ranije pokazala da psi jasno prepoznaju preteće izraze i kod ljudi i drugih pasa.

„Oni intenzivno gledaju u pse koje percipiraju kao pretnju, ali brzo odvrate pogled od pretećih ljudi. Takođe, ljudski ispitanici su bili dobri u prepoznavanju pretećih izraza pasa i percipirali su ih dosta intenzivnije od sličnih ljudskih izraza“, Kujala opisuje.

Nasuprot tome, ljudi su u slučaju drugih ljudi, ocenili srećna lica intenzivnije nego kod pasa. Istraživači sugerišu da ovo može biti zbog tendencije da se su nam lica sopstvene vrste generalno više privlačna.

S druge strane, ljudi teško prepoznaju sreću kod pasa na osnovu njihovih izraza lica. To ukazuje činjenica da ljudi koji imaju iskustva u obuci pasa tumače pse sa neutralnim izrazima lica kao srećnije, nego što su bile procene ostalih ljudi. Kada se govori o celokupnom govoru tela, zaključaj je suprotan. Ljudi mnogo lakše tumače prijateljski nastrojene pse, dok je agresiju ili strah mnogo teže prepoznati.

Sledeći put kada šetate sa svojim prijateljem koji ima psa i više iskustva sa psima od vas, a pritom naiđete na nepoznatu kucu, nemojte previše verovati svom instinktu. Možda vas upravo to sačuva neprijatnosti odlaska kod doktora.

Podeli