Da li je stiglo vreme za seksualno obrazovanje u Srbiji?

Seksualnost je jedan od važnijih aspekata života, a izgradnja seksualnog identiteta težak posao. Mladi ljudi, koji čine trećinu svetskog stanovništva, na prelasku u „svet odraslih“, susreću se sa brojnim problemima. Da li je vreme da seksualno obrazovanje u Srbiji uđe u škole na velika vrata?ucionica skola

Sva istraživanja, u svetu i kod nas, govore o postepenom, ali stalnom porastu seksualne aktivnosti mladih i snižavanju prosečnog uzrasta njenog započinjanja, naročito kada je reč o devojkama.

Rizično seksualno ponašanje može da dovede do brojnih neprilika, a neke ozbiljnije su: sterilitet, neželjena trudnoća, infekcije, prevremeni porođaji, depresija i drugo. Mogućnost začeća najveća je na početku reproduktivnog perioda, a istraživanja pokazuju da se upravo tada kontracepcija najređe koristi.

Mladi koji su sa seksualnom aktivnošću počeli u ranijem uzrastu češće imaju. veći broj seksualnih partnera u kratkom vremenskom periodu. Isto tako, imaju i veći ukupan broj seksualnih partnera u toku života, što rizik čini većim.

Podaci o visokim stopama abortusa u našoj zemlji u svim starosnim grupama ukazuju na to da je abortus još uvek najčešće korišćeni metod kontrole radjanja u našoj zemlji.

Dostupnost zdravstvenih servisa mladima, školski sistem i kvalitet školskog obrazovanja važni su za promociju zdravlja i prevenciju rizičnog seksualnog ponašanja.

slika

Zakon u Srbiji daje mogućnost devojkama starijim od 16 godina da same donesu odluku i, bez saglasnosti roditelja, mogu da prekinu trudnoću.

Gde je zapelo sa seksualnim obrazovanjem u Srbiji?

Nema nijednog dovoljno dobrog razloga zbog čega do danas u našim školama nije uvedena seksualna edukacija.

Iako su u školskim programima danas prisutne teme iz oblasti seksualnog i zdravstvenog vaspitanja, one očigledno ne daju dobre rezultate kada uzmemo u obzir relevantna istraživanja.

U ovom slučaju ne bi smelo preslikavati uspešne modele iz drugih zemalja, već napraviti novi program koji će se uklopiti u kontekst našeg društva.

Još devedesetih godina prošlog veka javlja se ideja za uvođenje seksualnog vaspitanja ili vaspitanja mladih za bezbedno seksualno ponašanje. Tada je stvoren prvi priručnik za nastavnike pod nazivom „Vaspitanje mladih za humane odnose među ljudima i planiranje porodice“.  Posle 2000. godine objavljeni su i „Azbuka reproduktivnog zdravlja“ i „Zdravstveno vaspitanje“.

Najdalje što se do sada stiglo, jeste uvođenje probne nastave u nekoliko škola u Vojvodini.

slika

U jednom vrtiću u Londonu, svake nedelje, održavaju se časovi seksualne edukacije. Učestvuju, kako mališani, tako i njihovi roditelji. Ono što je programom obuhvaćeno jesu mehanizmi kojima se dete može zaštititi od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i od veoma dostupnog pornografskog sadržaja.

Argumenti protiv uvođenja seksualne edukacije u škole:

  • Mesto seksualnosti je u bračnoj zajednici.
  • Deca nisu dovoljno zrela da bi razumela
  • Seksualnost je previše osetljiva tema
  • Razgovor sa decom o seksualnosti može prerano da probudi njihovo interesovanje za seks
  • Seksualna edukacija znak je da je vreme za stupanje u seksualne odnose
  • Podučavanje o kontraceptivnim sredstvima olakšava mladima da imaju odnose bez straha od trudnoće

Argumenti za uvođenje seksualne edukacije u škole:

  • Manja deca ne gledaju na seksualnost kao na nešto sramno i o čemu se ne može razgovarati. Roditelji treba svojoj deci da govore o seksualnom životu. Međutim, roditeljima često nedostaje znanje ili im je neprijatno da o ovome govore. Stoga, edukacija u školi može da bude korisna dopuna onome što deca stiču u roditeljskom domu.
  • Mladi ljudi imaju seksualne porive i osećanja, interesovanja i dileme. Ako se to poriče, postoji rizik od negativnih posledica koje su već pomenute.
  • Istraživanja su pokazala da edukacija o kontracepciji ne promoviše seksualnu aktivnost među tinejdžerima. Takođe, pružanje tačnih i pravovremenih informacija mladima smanjuje rizik od polno prenosivih infekcija i neželjenih trudnoća.

Dok iščekujemo političku volju da se ovo pitanje reši, moramo se suočiti sa realnošću u kojoj se mladi o svom reproduktivnom zdravlju uglavnom informišu preko Interneta iz neproverenih izvora, a rizično ponašanje beleži uzlazni trend.

Kakvo je vaše mišljenje, da li treba uvesti seksualno obrazovanje u škole Srbije?

Podeli