Derviš i smrt prepričano – Meša Selimović

Roman Derviš i smrt je napisao Mehmed Meša Selimović. Glavni motiv u romanu je potraga za smislom života. Glavni junak je derviš Ahmed Nurudin koji je ujedno i narator. U romanu se bori za svog brata koji je u zatvoru i susreće sa izazovima i trudi se da uvek postupi ispravno. Lektira Derviš i smrt se obrađuje u četvrtoj godini srednje škole. Dalje u tesktu možete pročitati ukratko prepričanu lektiru i analizu likova.

  • Pisac: Mehmed Meša Selimović
  • Književni rod: roman
  • Književna vrsta: roman lika, psihološki roman, filozofski
  • Vreme radnje: 18.vek
  • Mesto radnje: neimenovano mesto u Bosni

Derviš i smrt analiza lektire

Lektira Derviš i smrt napisana je u šesnaest poglavlja i roman je podeljen na dva dela – prvi deo su prvih devet poglavlja, a drugi deo ostalih sedam. U romanu poglavlja počinju različitim odlomcima iz Kurana. Prvo i poslednje poglavlje počinju sa istim odlomkom i time se priča zaoukružuje. U sledećem delu je lektira Derviš i smrt prepričana ukratko po delovima.

Prvi deo lektire Derviš i Smrt

Na samom početku romana upoznajemo se sa glavnim junakom dervišem Ahmedom Nurudinom. On počinje priču kao zapis o sebi, želi da ostavi nešto iza sebe jer potomstvo ne može. Piše o svom bratu koji je zatvoren u tvrđavi. Ahmed odlazi kod kadije i hteo je sa njim da priča o svom bratu, ali pričaju o njenom bratu Hasanu. Đurđevdan je i svi slave, jedino je Ahmed tužan i nema razloga da slavi.

U tekiju jedno veče dolazi čovek koji beži od vlasti, Ishak. Derviš Ahmed ga krije tu i nekako ga poistovećuje sa svojim bratom Harunom koji je zatvoren. Kada je ispričao Mula Jusufu za njega on je zvao policiju, a do tada je Ishak pobegao. Dolazi Ahmedov i Harunov otac kako bi posetio sina u zatvoru. Kasnije Ahmed sreće Hasana i priča mu zbog čega je njegov brat zatvoren. Harun je radio kao pisar i došao je do nekih dokumenata u kojima je saznao previše i zbog toga su ga uhapsili. Hasan predlaže Ahmedu da odu do tvrđave da pomognu Hasanu da pobegne, ali on odbija jer veruje u pravdu i misli da će ga vlast osloboditi svakako.

Dok je šetao sreo je čoveka koji mu je zapretio da prestane da se pokušava da oslobodi brata. Vratio se u tekiju i od hafiz Muhameda saznaje da su Haruna ubili u zatvoru pre tri dana. Bio je slomljen danima i odaje mu počast posle molitve u džamiji. Kada se Ahmed šetao, napali su ga četvorica i odveli ga u zatvor. Izgleda kao da je više, ali Ahmed provodi u zatvoru desetak dana. On tamo počinje da ludi, pričinjava mu se Ishak i on priča sa njim. Na kraju prvog dela romana Ahmeda puštaju iz zatvora.

Drugi deo

Na početku drugog dela Ahmed priča kako je upoznao Mulu Jusufa. Jusufova majka je bila prostitutka i dok je Ahmed bio u vojsci ubili su je vojnici jer je spavala i sa neprijateljskom vojskom. On se sažalio na malog Jusufa i poveo ga sa sobom u tekiju. Razgovara sa Hasanom i jazif Muhamedom o Jusufu.  Jazif Muhamed mu je rekao da je viđao Mula Jusufa oko kadijine kuće. Derviš Ahmed shvata da je upravo Jusuf izdao Haruna i da je zbog njega on završio u zatvoru. Mula Jusuf se kaje i traži oproštaj i pokušao je da se ubije.

Derviš Ahmed odlazi u tvrđavu i nosi zatvorenicima hranu, njemu je tako lakše. Dozvolili su mu da sahrani brata. Ahmed piše dosta o Hasanu i njegovom životu, kako se školvao i nesrećno zaljubio u udatu ženu. Došlo je do revolucije i ubijaju starog kadiju. Ahmed postaje novi kadija. Bio je primoran da naredi da uhapse Hasana, ali Hasan beži i svi misle da je Ahmed imao veze sa tim.

Na kraju romana Ahmed sreće jednog momka i shvata da je njegova majka bila njegova prva ljubav. Njeni roditelji nim nisu dozvolili da se uzmu. Ahmed je upravo zbog te nesrećno završene ljubavi postao derviš.

Analiza likova Derviš i smrt

Glavni likovi u romanu Derviš i smrt su: derviš Ahmed Nurudin, Hasan i Mula Jusuf.

Derviš Ahmed Nurudin

Derviš Ahmed je starešina tekije. On piše o svom životu i nesreći koja ga je snašla – hapšenje njegovog brata Haruna. Takođe piše smrti, smatra da je smrt sigurnu stvar, nešto neizbežno, nema izuzetaka jer svako će jednoga dana umreti. Ovaj događaj ga je mnogo promenio i tera ga da razmišlja o smislu života o običnim ljudima i onima koji su na vlasti.  Smrt njegovog brata je takođe velika prekretnica u njegovom životu. Počinje da sumnja u veru i u ljude oko sebe. Kada je postao kadija oseća veliku važnost. Sada je on na vlasti i malo se uobrazio i misli da zna bolje od svojih prijatelja.

Hasan

Hasan je Ahmedov najbolji prijatelj. Hasan živi skroz drugačiji život, menja poslove, prijatelje, mesta gde živi, roditelji nisu zadovoljni sa njim.. On se školovao i imao je dobar posao, ali posle se oženio i propio. On je simbol slobode u romanu. Skroz je drugačiji od Ahmeda koji je već 20 godina radi isti posao u istom mestu. Hasan ne može da zamisli svoj život u kasabi u malom mestu i zato stalno odlazi u potrazi za boljim životu.

Mula Jusuf

On je mlad i neiskusan. Derviš Ahmed ga je doveo u tekiju nakon što su ubili njegovu majku. Mula Jusuf je bio veseli dečko ali se promenio i to je Ahmed primetio. On je odlazio kod kadije i je izdao Ahmedovog brata Haruna, rekao je kadiji da je Harun našao tajne dokumente. Pokajao se i pokušao je da se ubije. Na kraju mu je Ahmed oprostio.

Mehmet Meša Selimović – kratka biografija

Rođen je 1910.godine u Tuzli. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Radio je kao profesor u gimnaziji. Bio je uhapšen zato što je sarađivao sa Narodnooslobodilačkim pokretom. Kasnije je radio u Sarajevu kao profesor u gimnaziji, a kasnije kao direktor drame u pozorištu. Posle penzije je otišao u Beograd, gde je i umro 1982.godine.

Najpoznatija dela Meše Selimović su:

  • Derviš i smrt – roman
  • Tvrđava – roman
  • Ostrvo – roman

Ukoliko želite da pogledate film Derviš i smrt, možete potražiti na internetu. Ima ga na nekoliko domaćih sajtova za gledanje filmova.

Podeli