Tag: dividende

Laserska epilacija sve više dobija na popularnosti, a razlog je i više nego logičan...

Na pitanje da li se piše nadalje ili na dalje, odgovor je: pravilno je...

Ako se dvoumite da li se piše inplementacija ili implementacija, odgovor glasi: ispravno je...

Ako se dvoumite da li se piše do veka ili doveka, odgovor glasi: piše...

Na pitanje da li se piše petsto ili pesto, odgovor glasi: pravilno je petsto....

Ako se pitate da li se piše foto aparat ili fotoaparat, odgovor glasi: pravilno...