Društveni determinizam

Sociologija je teorijska (uopštavajuća) nauka.

 

Društveni determinizam (determinate) – odrediti, svaka društvena pojava ima uzrok u nekoj drugoj pojavi I ona je njegova posledica (uzročno – posledične, kauzalne veze medju pojavama),

 

Cilj nauke je objektivno saznanje – društvo kakvo jeste.

 

Subjektivnost – razumevanje postojećeg.

 

Društveni zakon je jezički precizan I logički ispravan stav o objektivno postojećim, opštim, naučnim I relativno trajnim, stalno vezama medju pojavama.

 

Logika je nauka o ispravnom mišljenju I istinitom mišljenju.

 

Objašnjenje – misaoni iskaz kojim se sve što je pojedinačno I posebno podvodi pod nivo opšteg.

 

Vrste objašnjenja:

  1. strukturalno – celinom objašnjavamo deo te celine, funkcija – uloga
  2. funkcionalno – funkcija – uloga
  3. genetičko – društvo se objašnjava kroz razvoj
  4. teološko – cilj, svrhe pojave

 

predvidjanje, očekivanje, pretpostavljanje.

Podeli