Društveni izvori prava

1)Materijalni izvori prava
-Sve ono što porethodi pravu i čini da ono bude kakvo jeste
-Najvažniji deo=>država; najbrojniji=>društvene organizacije
-izvori se menjaju sa epohama

2)Vrednosni izvori prava(metapravni, etički)
-u užem smislu=> vrednosti pravde, pravićnosti, slobode, sigurnosti
-u širem smislu=> vrednosti koje utiču na subjekte-stvaraoce prava

Podeli