Tag: druženje

Možeš li da se setiš kada se poslednji put album za slike našao u...

Inverzija se u književnosti koristi kako bi se “obrnuo” red reči u rečenici ili...

Fakultet za 21.vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu...

Asindeton ili asident je stilska figura koja nastaje nizanjem reči bez njihovog gramatičkog povezivanja,...

Kako biraš film za gledanje? Da li se oslanjaš isključivo na sopstveni instinkt, preporuku...

Simbol je stilska figura čija je suština da upotrebom reči ili sintagme uputi na...