Državljanstvo

Izmedju pojedinca i neke države može da postoji teritorijalna i personalna veza. Teritorijalna veza podrazumeva da ko god da se nadje na teritoriji jedne države poštuje sve propise te države. Personalna veza je državljanstvo, javnog pravnog karaktera izmedju pojedinca i odredjene države iz koje proističu odredjena prava i obaveze. Domaći državljani imaju biračko pravo. Imaju pravo da obavljaju državnu službu, tu je i služenje vojnog roka. Da obezbedi miran život gradjana i odredjenu zaštitu u inostranstvu.

Načelo reciprociteta (uzajamnosti) znači da su domaći državljani u stranoj državi u istom položaju kao i strani u našoj državi (npr. popitanju viza, registracija preduzeća, boravak).

 

Sticanje državljanstva.

Po krvnoj vezi tj. po roditeljima.

Po rodjenju (neke države uzimaju samo ovo pravilo, kao dovoljno za dobijanje državljanstva npr. SAD, VB).

Načelo prebivališta ili naturalizace, podnošenjem molbe, npr. naučnici, poznati sportisti.

Po medjunarodnim ugovorima.

Kod nas su u praksi sva četiri principa. Kod prvadva činjenica upisa u matičnu knjigu rodjenih daje vam pravo državljanstvo. Za treći slučaj MUP izdaje rešenje. Kod četvrtog državljanstvo se dobija tek kada taj ugovor bude ratifikovan (tj. potvrdjen u narodnoj skupštini.

Izuzetak, prezumpcija državljanstva, to je pretpostavljanje da je neko rodjen na teritoriji države ili je nadjen ili tu boravi, ili je stekao po nekim ranijim propisima.

Na osnovu evidencije utvrdjuju se prava i obaveze.

 

Prestanak državljanstva-

Otpust državljanstva, postoje uslovi služenja vojnog roka, regulisanje bračne obaveze, odnos izmedju roditelja i dece, isplata kazne.

Odricanje može da se odrekne samo ako već ima strano državljansto.

Sticanjem stranog državljanstva.

Po medjunarodnim ugovorima.

Oduzimanje državljanstva se ne primenjuje po našem zakonu. Svaka država propisuje postpupak i uslove i odredjuje koji državni organi odluluju o državljanstvu.

 

Azilanti, ljudi pobegli zbgo političkog opredeljenja. Azil u užem smislu, davanje diplomatskog utočišta u krilima ambasade ili konzulata licima koja su progonjena zbog svog političkog delovanja. Azil u širem smisli pružaje utpčišta na teritoriji druge države. Azil – davanje utočišta.

Iseljenici su oni koji su otišli iz ekonomskih razloga.

Emigranti se iseljavaju zbog nacionalnih, verskih, rasnih ili političkih razloga.

Izbeglice, ljudi napustili zemlju zbog toga što su ugroženi egzistencijalno i fizički, u vreme rata, nacija, vera. Izbeglički status ne traje doveka.

Podeli