Magazin: Državni fakulteti

Državni fakulteti u Republici Srbiji na jednom mestu će svim mladima olakšati dolazak do informacija o fakultetima. Pogledajte koji državni fakulteti u Srbiji postoje, kako se odvija upis na ove fakultete, cene školarina, smerove i organizaciju samih fakulteta u okviru sopstvenih državnih univerziteta.

Fakultet političkih nauka – FPN je oosnovan 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u...

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu,...

Skupština Republike Srbije, 1. jula 1993. godine, usvaja Zakon o učiteljskim fakultetima u Republici...

Univerzitet u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova sa statusom pravnog lica čiji je osnivač Republika...

Hemijski fakultet svake godine obrazuje veliki broj kadrova u oblasti hemije. Hemijski fakultet Univerziteta...

Pogledajte važne informacije za upis na Veterinarski fakultet, gde se Fakultet veterinarske medicine nalazi,...

Iako Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) postoji samo 40 godina (prva generacija...

Fakultet muzičke umetnosti je prva umetnička visokoškolska institucija u našoj sredini koja predstavlja istinskog...

Fakultet organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u...

Medicinski fakultet u Beogradu je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja, naučno-istraživačku i...

Kriminalističko-policijska akademija je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove iz polja kriminalistike, policije i bezbednosti....

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu svake godine obrazuje veliki broj vrhunskih stručnjaka u oblasti...