„Dundo Maroje“ – Marin Držić

Književni rod: drama
Vrsta: komedija – tipična Plautova komedija (Plaut – čuveni antički pisac komedija).

Odlike njegovih komedija

  • Imaju prilog i obaveznih 5 činova od kojih svaki odgovara po jednom delu dramske radnje.
  • Uvek poštuje sva tri dramska jedinstva.
  • Ima tipične situacije kao što su maskiranje i naglo prepoznavanje.
  • Junaci su standardni tipovi renesansne komedije (otac – škrtica, sin – ratnik / lakomislen, sluge (dosetljive i pametnije od gospodara).
  • Ova komedija ima 2 važne funkcije: smeh i zabava; vaspitanje.
  • Izaziva smeh komičnošću likova, besmislenim situacijama, duhovitošću replike, neočekivanošću obrta…

Analiza odlomka

Prilog:

– Komediju izvodi „Pomet“ – družina – grupa pozorišnih amatera koja poštuje publiku i obećava pozorišnu predstavu koja će biti zanimljiva i puna igre i veselja. U slučaju da predstava ne bude dobra i lepa, lepe su žene koje će je gledati, a dobri i muškarci koji će je slušati.
– Ova komedija je nastavak prethodne koje se zvala „Pomet“ i čija se drama odigrala u Dubrovniku, a ova će se odvijati u Rimu. Predstavu je 6 dana stvaralo šest članova Pomet-družine i zato ne obećavaju „velike stvari“.
– U trećem delu daje proširen siže predstave da bi publika mogla da prati radnju.

Podeli