Tag: Džon Nezbit

Korejski rat predstavlja veliki oružani sukob, koji se od 1950. do 1953. godine vodio...

Na pitanje da li se koristi oblik dabogda ili da bog da, gramatički tačan...

Na pitanje da li se piše trenutci ili trenuci, jedini gramatički tačan odgovor je...

Kada je reč o oblicima kao što su ionako ili i onako, pravopis zavisi...

Odgovor na jezičku nedoumicu da li se upotrebljava sumnjam ili sumljam, je da pravilan...

Kada je reč o upotrebi oblika kao što su nimalo ili ni malo, pravopis...