Edukacija dece u Egiptu

Obrazovne/edukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u Egiptu, u glavnom gradu Kairu, u školi “ABC Kids Academy” i traje 12 nedelja.

GLobal Talent  - Kairo Egipat 2
Posao na praksi koji će obavljati student – praktikant tiče se oblasti obrazovanja dece uzrasta od 2 do 5 godina. Pre početka same prakse, student će prelaziti tranzicioni period pripremanja za tu praksu na samom univerzitetu. Student- praktikant biće odgovaran za pripremanje nastavnog plana za učenike, koji će u sebi sadržati istražene i internacionalne metode predavanja. Student – praktikant treba da deci učesnicima na projektu predstavi značaj tačnosti, organizovanosti i nezavisnosti kroz kreiranje interaktivnih radionica, događaja, edukacija kroz glumu, ples i slično. Od studenta – praktikanta zahteva se da konstatno prati, sprovodi evaluaciju, testira učenike, priprema domaće zadatke i kontroliše napredak i obrazovni razvoj učenika. Tokom trajanja praktičnog iskustva, pruža se mogućnost rada sa decom, druženja i učenja u internacionalnom okruženju i upoznavanja kulture i tradicije Egipta, ali takođe i predstvljanje sopstvene kulture. Poželjno je da student poseduje osnovno znanje o Egipatskoj kulturi i načinu života.

Radno vreme je od 8 do 16 časova, sa totalnim fondom od 30 radnih časova nedeljno. Subote nisu radne.

Mesečna plata iznosi 350 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ova praksa je isključivo za osobe ženskog pola.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran/a u roku od 48h, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Diplomirani student ili student završne godine bilo kog fakulteta/više škole
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Posedovanje prezentacionih, jezičkih i predavalačkih veština
  • Posedovanje veština za rad na računaru i pretraživanja interneta.

Podeli