Edukacija dece u Egiptu

Obrazovne/edukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u gradu Kairu u Egiptu, u školi po imenu “DFA”, u perodu od 24 – 25 nedelja.

View_from_Cairo_Tower_31march2007

Posao koji će obavljati student/praktikant zasnivaće se na predavanju nemačkog jezika. On će pre svega pripremati sadržaj i materijale za ovaj kurs, a zatim raditi i na samoj realizaciji. Od studenta/praktikanta se očekuje da se dobro snalazi u timskom radu, kao i da poštuje pravila ove škole. Jedan od posebnih zahteva je da student tečno i gramatički ispravno govori engleski jezik. Tokom svog rada, on će unaprađivati i predavalačke metode, koje će razvijati kod sebe kroz rad sa grupama različitih godina, kao i prezentacione veštine i raznovrsne edukacione tehnike. Tokom trajanja praktičnog iskustva, pruža se mogućnost rada sa decom, druženja i učenja u internacionalnom okruženju i upoznavanja kulture i tradicije Egipta.

Radno vreme je od 9 do 17 časova, sa totalnim fondom od 30 radnih časova nedeljno, sa radnim subotama ponekad.

Mesečna plata iznosi 350 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran/a u roku od 48h, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Diplomirani student ili student završne godine jezičkog fakulteta/više škole
  • Odlično poznavanje engleskog i nemačkog jezika
  • Posedovanje prezentacionih veština
  • Poznavanje rada na računaru i upotreba interneta

Podeli