Edukacija dece u Indiji

Ova edukaciona praksa održava se u gradu Delhi, u Indiji, u srednjoj školi po imenu “Shemrock Futuristic”, u periodu 27 – 30 nedelja. “Shemrock Futuristic” smatra se pionirom u oblasti obrazovanja i dobijala je razna priznanja za svoj način edukovanja dece.

Naime, jedan od glavnih ciljeva ove škole je da deca budu visoko motivisana, da rade u kreativnom okruženju i da stalno budu aktivna. Posao praktikanta na praksi je u oblasti sporta i podizanja svesti o fizičkoj kondiciji i zdravlju. Praktikanti će imati priliku da svojim radom doprinese ciljevima škole, a njihov zadatak biće da drži časove fizičkog vaspitanja. Jedna od bitnih stavki je da student mora da bude dobar bar u jednom sportu, kako bi studenti dobili kvalitetno znanje. Takođe, on će biti zadužen za to da učenici budu u dobroj fizičkoj formi. S obzirom na to da će držati časove fizičkog, od studenta se očekuje da bude u dobroj formi i da ima dosta energije. Kako bi učenici uvek bili konstantno motivisani, student treba da inovira časove i da prati njihov rad, kako bi mogao da vidi napredak.

Radno vreme je od 9 do 14 časova, sa totalnim fondom od 30 radnih časova nedeljno, bez radnih subota.

Mesečna plata iznosi 184 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešćana ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran u roku od 48h, a prijave su u toku.
Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Diplomirani student ili student završne godine jezičkog fakulteta / više škole
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Veštine u oblasti dečijeg obrazovanja
  • Posedovan je prezentacionih i jezičkih veština
  • Posedovanje veština podučavanja stranog jezika

Podeli