Edukacija mladih u Turskoj

Obrazovne/edukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u Istanbulu, u Turskoj, u školi za strane jezike po imenu ’’British English Schools”, u periodu od 26 do 52 nedelje.

Bosphorus, Istanbul

’’British English Schools’’ nudi intenzivne kurseve sa akcentom na konverzacijske veštine u učenju stranog jezika. Osim što omogućava časove engleskog jezika, takođe organizuje ispitne grupe i priprema studente za Kembridž i TOEFL ispite. Polaznici ove škole su uglavnom studenti i odrasli koji svoje znanje usavršavaju kroz zabavno, dinamično okruženje, u grupama od po najviše 16 učenika, i putem kojih se polaznici podstiču na proaktivnost.

Posao na praksi koji će obavljati internacionalni student/praktikant biće u oblasti predavanja jezika i podučavanja. Primarni jezik koji se predaje je engleski, a od praktikanta se očekuje da podučavaju i osnove svog maternjeg jezika. Potrebno je da praktikant istraži gramatiku engleskog jezika i da je već poznaje dovoljno da može da predaje u ovoj uglednoj školi u Istanbulu. Pre nego što krene sa praksom i predavanjem jezika, student na praksi će prisustvovati seminaru na kojem će dobiti osnove na temu treninga i predavanja. Pored toga što će raditi u internacionalnom timu, praktikant će usavršavati i svoj engleski jezik, moći da uči i turski jezik, a uživaće i upoznavaće tursku kulturu i tradiciju za sve vreme trajanja prakse.

Radno vreme je određeno po jutarnjim i dnevnim smenama koje traju 6 sati, sa ukupnim fondom od 30 časova nedeljno. Subote su radne, uglavnom.

Mesečna plata iznosi 800 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran/a u roku od 48h, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Posedovanje iskustva u oblasti predavanja stranih jezika
  • Posedovanje veština u oblasti podučavanje mladih
  • Posedovanje veština u oblasti projektnog menadžemnta
  • Posedovanje prezentacionih veština

Podeli