Magazin: Ekonomija

Iako je minimalna zarada prvobitno bila namenjena zaposlenima na najjednostavnijim poslovima i danas je...

1. Uvod S obzirom na primetan pad broja brucoša, koji su konkurisali za upis...

Ekonomija je drustvena nauka koja se sastoji iz velikog broja naučnih disciplina.

Analiza profitabilnosti iz perspektive investitora Informaciona osnova je šta Na bazi ovih pokazatelja investitori...

Osnovni zadatak nauke o bankarstvu je da istražuje ulogu, značaj i postojanje banaka. Tri...

Dva pitanja na koja je važno odgovoriti su kako banke treba da se ponašaju(normativna...

Glavni zadatak banaka i drugih finansijskih institucija je da kanališu sredstva od finansijski suficitarnih...

Kreditni rizik – credit risk, default risk. Latinski – credere – verovati. Kredit predstavlja...

Lice koje je zaduženo za sprovođenje kreditnog procesa je kreditni referent(loan credit officer, relationship...

Najčešći kriterijum definisanja inflacije je po intenzitetu, odnosno stopi, inflacije. Po intenzitetu inflacije imamo...

Dva ključna efekta inflacije su: Preraspodela bogatsva i dohotka u zemlji: oni koji primaju...

Realna ravnoteža Realna ravnoteža je ravnoteža na tržištu dobara i usluga. Postiže se u...