Magazin: Bankarsko poslovanje i platni promet

Osnovni zadatak nauke o bankarstvu je da istražuje ulogu, značaj i postojanje banaka. Tri...

Dva pitanja na koja je važno odgovoriti su kako banke treba da se ponašaju(normativna...

Glavni zadatak banaka i drugih finansijskih institucija je da kanališu sredstva od finansijski suficitarnih...

Kreditni rizik – credit risk, default risk. Latinski – credere – verovati. Kredit predstavlja...

Lice koje je zaduženo za sprovođenje kreditnog procesa je kreditni referent(loan credit officer, relationship...