Elektronski dnevnici obeležili početak nove školske godine

S obzirom na to da živimo u eri digitalizacije svakog aspekta društvenog života, ne čudi što su i škole u Srbiji krenule putem digitalizacije. Dugo najavljivani program eProsveta, koji za cilj ima da modernizuje obrazovni program, počeo je da se primenjuje u 200 škola u Srbiji prošle godine, a svakim mesecom od tada upotrebljava ga sve veći broj škola.

Elektronski dnevnici deo su ovog programa a, kako su efekti od njegovog uvođenja do sad pokazali, oni imaju puno dobrog uticaja na opšti kvalitet obrazovanja. U nastavku teksta navedene su samo neke od prednosti eDnevnika.

Ušteda vremena

Novi dnevnik oduzima mnogo manje vremena nastavnicima od onog starog. Ovo omogućava nastavnicima da ušteđeno vreme i energiju usmere ka učenicima umesto na upisivanje u dnevnik, prozivanje prisutnih i odsutnih itd.

Pristup omogućen i roditeljima

Pristup eDnevniku imaju i roditelji, što bi učenici verovatno naveli kao najveću manu digitalnog obrazovanja. O svakom učeniku, na kraju svakog dana, dnevnik pravi izveštaj kome roditelji mogu da pristupe. Jednom dnevno, automatski će se slati i sms roditeljima sa podacima o prisustvu, ocenama, pohvalama i napomenama o učeniku.

Objektivnije ocenjivanje

Novi dnevnici imaju pozitivan efekat i na kvalitet ocenivanja učenika, kao i na objektivnost nastavnika u tom procesu. Naime, svaki nastavnik može da vidi samo svoje ocene čime se odstranjuje mogućnost vrednovanja znanja iz pojedinačnog predmeta na osnovu opšteg uspeha u školi, a to je do sada bila česta praksa u školama u Srbiji.

Dnevnik ima visok nivo zaštite podataka i obezbeđen je, tako da ne bi trebalo da bude ikakvog straha od njegovog korišćenja i negativnih efekata. U toku je postepeno širenje čitavog sistema eProsvete u sve osnovne i srednje škole u Srbiji.

 

Podeli