Elektrotehnički fakultet – ETF

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu (ETF) osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u Beogradu, a 1954. godine se kao autonomna institucija pridružuje Univerzitetu u Beogradu, ukidanjem Tehničke visoke škole.

slajder2

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti elektrotehnike, elektronike, telekomunikacija i računarstva u našoj zemlji.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti elektrotehnike, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 10 katedri, 2 centra i 3 laboratorije.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za elektroniku
 • Katedra za elektroenergetske sisteme
 • Katedra za energetske pretvarače i pogone
 • Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
 • Katedra za opštu elektrotehniku
 • Katedra za opšte obrazovanje
 • Katedra za primenjenu matematiku
 • Katedra za računarsku tehniku i informatiku
 • Katedra za signale i sisteme
 • Katedra za telekomunikacije

Centri:

 • Računski centar
 • Inovacioni centar

U laboratorijama se obavljaju vežbe i praktičan rad sa studentima i vrše istraživanja.

 • Laboratorija za radio komunikacije
 • Laboratorija za etaloniranje i merila temperature
 • Laboratorija za ispitivanje uslova radne okoline

STUDIJSKI PROGRAMI ETF-a

Osnovne akademske studije

 • Elektrotehnika i računarstvo (ER)
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer elektrotehnike
  • Moduli:
   • Elektronika
   • Energetika
    • Elektroenergetski sistemi
    • Energetski pretvarači i pogoni
   • Računarska tehnika i informatika
   • Signali i sistemi
   • Telekomunikacije i infromacione tehnologije
    • Sistemsko inženjerstvo
    • Radio komunikacije
    • Audio i video tehnologije
    • Mikrotalasna tehnika
   • Fizička elektronika
    • Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
    • Biomedicinski i ekološki inženjering
 • Softversko inženjerstvo (SI)
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer elektrotehnike
  • Moduli:
   •  Zajedničke studije

Master akademske studije

 • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
 • Stečeno zvanje: master ineženjer elektrotehnike – modul
 • Moduli – oba studijska programa, i Elektrotehnika i računarstvo i Softversko inženjerstvo, imaju sledeće module:
  • Modul Audio i video tehnologije
  • Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
  • Modul Elektroenergetski pretvarači
  • Modul Elektroenergetski sistemi
  • Modul Elektronika
  • Modul Mikrotalasna tehnika
  • Modul Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
  • Modul Primenjena matematika
  • Modul Računarska tehnika i informatika
  • Modul Signali i sistemi
  • Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
  • Modul Softversko inženjerstvo

Doktorske akademske studije

 • Trajanje studija: 3 godina – 180 ESPB
 • Stečeno zvanje: doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo
 • Moduli:
  • Elektroenergetske mreže i sistemi
  • Elektronika
  • Energetski pretvarači i pogoni
  • Nanoelektronika i fotonika
  • Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
  • Računarska tehnika i informatika
  • Softversko inženjerstvo
  • Telekomunikacije i informacione tehnologije
  • Mikrotalasna tehnika
  • Upravljanje sistemima i obrada signala
  • Teorijsko-metodološki predmeti
  • Opšteobrazovni predmeti

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS NA ETF

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz matematike i/ili fizike na kojima je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova, a u obzir se uzima bolji rezultat. Na ETF-u se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • Elektrotehnika i računarstvo:
  • budžet: 400
  • samofinansiranje: 100
 • Softversko inženjerstvo:
  • budžet: 10
  • samofinansiranje: 50

Master akademske studije

Uslov za upis su završene osnovne akademske studije sa ostvarenih 240 ESPB

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 350
 • samofinansiranje: 150

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije na ETF-u imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije, ostvarili 300 ESPB, kojima je prosečna ocena sa osnovnih i master studija 8 i koji znaju barem jedan svetski jezik.

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 30
 • samofinansiranje: 60

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

Elektrotehnika i računarstvo

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 108.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 2000 €

Softversko inženjerstvo

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 243.500 RSD
 • Školarina za strane državljane: 3000 €

Master akademske studije

 • Školarina za državljane republike Srbije: 147.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 2500 €

Doktorske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 259.200 RSD
 • Školarina za strane državljane: 4000 €
slika


KONTAKT
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd
Telefon: +381 11 3226 760 (studenstka služba)
Website: www.etf.bg.ac.rs
Email: stud_sluzba@etf.bg.ac.rs
opsta_sluzba@etf.bg.ac.rs

Podeli