Fakultet likovnih umetnosti

U procesu formiranja moderne države sa svim neophodnim institucijama u 20. veku, formirana je i Akademija likovnih umetnosti  1937. godine. Sadašnji period karakteriše misija Akademije da aktivno učestvuje u svetskoj produkciji, afirmišući kreativnu energiju, istorijske, geografske, filozofske i religiozne posebnosti ovdašnjih ljudi. U okviru fakulteta posluju i dva centra:

 • Centar za grafiku i vizuelna istraživanja „Akademija“
 • Centar za razvoj umetničkog livenja

fakultet likovnih umetnosti

Studijski programi:

Osnovne akademske studije

Slikarski odsek

Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
Stečeno zvanje: Diplomirani likovni umetnik – slikar

Moduli:

 • Slikarstvo
 • Novi mediji

Vajarski odsek

Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
Stečeno zvanje: Diplomirani likovni umetnik – vajar

Grafički odsek

Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
Stečeno zvanje: Diplomirani likovni umetnik – grafičar

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu. Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Diplomske akademske studije (Master)

Slikarski odsek

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
Stečeno zvanje: Master likovni umetnik – slikar

Moduli:

 • Slikarstvo
 • Novi mediji

Vajarski odsek

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
Stečeno zvanje: Master likovni umetnik – vajar

Grafički odsek

Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
Stečeno zvanje: Master likovni umetnik – grafičar

Doktorske akademske studije

Slikarski odsek

Trajanje studija: 3 godine
Stečeno zvanje: Doktor likovni umetnik – slikar

Vajarski odsek

Trajanje studija: 3 godine
Stečeno zvanje: Doktor likovni umetnik – vajar

Grafički odsek

Trajanje studija: 3 godine
Stečeno zvanje: Doktor likovni umetnik – grafičar

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu. Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju svi kandidati koji su stekli četvorogodišnje srednje obrazovanje.

Slikarski i grafički odsek

 • Crtanje portreta u prirodnoj veličini sa šakama, po modelu;
 • Crtanje akta po  modelu;
 • Slikanje mrtve prirode.

Vajarski odsek

 • Vajanje portreta;
 • Crtanje akta po modelu.

Novi mediji

 • Crtanje portreta u prirodnoj veličini sa šakama, po modelu;
 • Crtanje akta po  modelu;
 • Individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije.

Broj raspoloživih mesta:

 • Slikarski odsek: budžet do 20 studenta, samofinansirajući do 8 studenata;
 • Grafički odsek: budžet do 6 studenata, samofinansirajući do 6 studenta;
 • Vajarski odsek: budžet do 6 studenata, samofinansirajući do 3 studenta;
 • Novi mediji: budžet do 4 studenta, samofinansirajući do 2 studenta.

Diplomske akademske studije (Master)

Diplomske akademske studije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija.

Doktorske akademske studije

Doktorske studije mogu upisati kanditati koji su završili:

 • master akademske studije u odgovarajućoj umetničkoj oblasti, odnosno ostvarili najmanje 300 bodova ESPB sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog ispita.
 • diplomske umetničke studije po ranijim zakonima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog ispita.

Broj raspoloživih mesta:

 • Slikarski odsek: budžet do 4 studenta, samofinansirajući do 8 studenata;
 • Grafički odsek: budžet  1 student, samofinansirajući do 2 studenta;
 • Vajarski odsek: budžet do 2 studenta, samofinansirajući do 3 studenta;

 

ŠKOLARINA

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.

Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

slika


KONTAKT
Adresa: Pariska 16, 11000 Beograd
Telefon: 011/26-30-635
Studentska služba:  011/26-27-846
Faks: 011/21-81-214
Website:http://flu.bg.ac.rs/
Email: stsluzba@flu.bg.ac.rs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeli