Fakultet veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu organizuje, pored osnovnih programa, i veliki broj kurseca i seminara za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka, doktora veterinarske medicine. Pogledajte kako je organizovan Veterinarski fakultet u Beogradu, koliko košta školarina za Veterinarski faks, koji smerovi postoje i kako se upisati.

Veterinarski fakultet u Beogradu informacije Fakultet za veterinarsku medicinu

Fakultet je smešten u Bulevaru oslobođenja 18. Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija osnovana je 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

Organizacione jedinice Fakulteta veterinarske medicine

U okviru Veterinarskog fakulteta postoje sledeće katedre:

 • Ambulatorna klinika
 • Anatomija
 • Biologija
 • Bolesti kopitara, mesojeda, živine I divljači
 • Bolesti papkara
 • Ekonomika I statistika
 • Farmakologija I toksikologija
 • Fiziologija I biohemija
 • Higijena I tehnologija namirnica animalnog porekla
 • Hirurgija, ortopedija I farmakologija
 • Histologija I embriologija
 • Ishrana I botanika
 • Mikrobiologija
 • Opšteobrazovni predmeti
 • Parazitologija
 • Patološka fiziologija
 • Patološka morfologija
 • Porodiljstvo, sterilitet I veštačka oplodnja
 • Radiologija I radijaciona higijena
 • Stočarstvo
 • Sudska medicina I zakonski propisi
 • Zarazne bolesti životinja I bolesti pčela
 • Zoohigijena

U okviru Veterinarskog fakulteta postoje sledeće klinike:

 • Nastavna bolnica za male životinje
 • Klinika za hirurgiju
 • Klinika za porodiljstvo, sterilitet I V.O.
 • Klinika za radiologiju I radijacionu higijenu
 • Klinika za bolesti papkara

Studijski programi Fakulteta za veterinarsku medicinu

Integrisane studije (6 godina)

 • Trajanje: 12 semestara (360 ESPB)
 • Broj studenata: – 150 studenata koji se finansiraju iz budžeta
 • 6 samofinansirajućih studenata

Doktorske akademske studije (3 godine)

 • Trajanje: 6 semestara (180 ESPB)
 • Broj studenata: – 5 studenata koji se finansiraju Iz budžeta
 • 15 samofinansirajućih studenata

Specijalističke akademske studije (1 godina)

 • Trajanje: 2 semestra (60 ESPB)
 • Broj studenata:  40 samofinansirajućih studenata
 • Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet veterinarske medicine

Integrisane studije

Za upis u prvu godinu studija kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

 • četvorogodišnje srednje obrazovanje
 • prijemni ispit Iz hemije (30 poena) I biologije (30 poena)
 • položen pismeni ispit iz latinskog jezika (ukoliko u srednjoškolskom obrazovanju nisu imali latinski jezik)

Doktorske akademske studije

Za upis na doktorske studije kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

 • stečen VII stepen stručne spreme ili završene integrisane akademske studije (300 ESPB)
 • prosečna ocena najmanje 8,00 i/ili
 • ostvareni naučni radovi u obimu I na način uređen opštim aktom fakulteta ili
 • završen akademski stepen magistra nauka, bez prijavljene doktorske disertacije.

Specijalističke akademske studije

Uslov za upis na specijalističke akademske studije jesu završene osnovne ili integrisane akademske studije u obimu od 300 ESPB.

Školarina na Veterinarskom fakultetu

 • Integrisane studije: 120.000,00 dinara
 • Doktorske akademske studije: 180.000,00 dinara
 • Specijalističke akademske studije: 120.000,00 dinara
slika


KONTAKT
Adresa: Bulevar oslobođenja 18, 11000 Beograd
Telefon: 011/3615-436
Website: www.vet.bg.ac.rs

 

Podeli