Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – FASPER

Iako Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) postoji samo 40 godina (prva generacija upisana je 1975.), on svojim interdisciplinarnim programima baštini dugu tradiciju fundamentalnih i primenjenih nauka, koje se izučavaju na Univerzitetu u Beogradu. I ne samo to, fakultet se razvio u prepoznatljivu i autentičnu visokoškolsku instituciju, koja školuje stručnjake za specifična i atraktivna zanimanja.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je jedina obrazovno-naučna ustanova, matična za naučnu oblast specijalna edukacija i rehabilitacija. U okviru specijalne edukacije i rehabilitacije postoje sledeća područja: logopedija, oligofrenologija, prevencija i tretman poremećaja u ponašanju, somatopedija, surdologija i tiflologija.

ORGANIZACIJA FAKULTETA

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 •  pedagoških, psiholoških i socioloških predmeta;
 •  biomedicinskih predmeta
 •  opštih defektoloških predmeta 

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne studije

 • Logopedija
  • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani logoped
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani defektolog
 • Defektologija
  • Trajanje studija: 4 godine – 8 semestara – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani defektolog sa dodatkom naziva modula
  • Moduli:
   • Smetnje i poremećaji vida
   • Smetnje i poremećaji sluha
   • Motoričke smetnje i poremećaji
   • Senzomotoričke smetnje i poremećaji
   • Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Diplomske akademske studije

 • Logopedija
  • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestara – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: Master logoped
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestara – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: Master defektolog
 • Defektologija
  • Trajanje studija: 1 godina – 2 semestara – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: Master defektolog
  • Moduli:
   • Smetnje i poremećaji vida
   • Smetnje i poremećaji sluha
   • Motoričke smetnje i poremećaji
   • Senzomotoričke smetnje i poremećaji
   • Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Doktorske akademske studije

 • Logopedija
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: Doktor nauka – logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: Doktor nauka – specijalna edukacija i rehabilitacija
 • Defektologija
  • Trajanje studija: 3 godine – 6 semestara – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: Doktor defektoloških nauka

PRIJEMNI ISPIT – UPIS NA FASPER

Osnovne akademske studije

Prijemni ispit se polaže u obliku testa iz biologije, sociologije i psihologije. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova, i to 20 bodova iz biologije, 20 iz psihologije i 20 iz sociologije. Naknada za polaganje prijemnog ispita je 7.000,00 RSD za državljane Republike Srbije, a za strane državljane 130 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Broj mesta na osnovnim studijama

 • Logopedija
  • Budžet: 40
  • Samofinansiranje: 20
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Budžet: 40
  • Samofinansiranje: 20
 • Defektologija
  • Budžet: 100 (20 po modulu)
  • Samofinansiranje: 60 (10 po modulu, osim za modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja – 20)

Diplomske akademske studije (Master)

Na master studije mogu se upisati svi studenti sa završenim četvorogodišnjim osnovnim studijama (240 ESPB)

Broj mesta na master studijama

 • Logopedija
  • Budžet: 20
  • Samofinansiranje: 30
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Budžet: 20
  • Samofinansiranje: 30
 • Defektologija
  • Budžet: 50 (10 po modulu)
  • Samofinansiranje: 110 (20 po modulu, osim za modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja – 30)

Doktorske studije

Pravo na upis na doktorske studije na FASPER-u imaju sva lica sa ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija i najmanjom ocenom 8 (osam) na osnovnim i master akademskim studijama.

 • Logopedija
  • Budžet: 1
  • Samofinansiranje: 4
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Budžet: 2
  • Samofinansiranje: 8
 • Defektologija
  • Budžet: 2
  • Samofinansiranje: 13

 

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

– za državljane Republike Srbije 78.000,00 dinara

– za strane državljane 1.500,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate)

Master akademske studije

– za državljane Republike Srbije 114.000,00 dinara

– za strane državljane 1.980,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate)

Doktorske studije

– za državljane Republike Srbije 150.000,00 dinara

– za strane državljane 2.200,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate)

 

slika


KONTAKT
Adresa: Viskog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2183 036
Faks: +381 11 2183 081
Email: info@fasper.bg.ac.rs
Website: www.fasper.bg.ac.rs

Studentska služba:
Tel. +381 11 2183 056
Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs


 

Podeli