Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu svake godine obrazuje veliki broj vrhunskih stručnjaka u oblasti farmacije.

Zgrada Farmaceutskog fakulteta

Farmaceutski odsek pri  Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu prerasta 19. oktobra 1945. Svoju zgradu fakultet konačno dobija septembra 1991. u ulici Vojvode Stepe 450, gde se i danas nalazi.

Farmaceutski fakultet pored toga što je visokoškolska ustanova obavlja i obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost.

Misija Farmaceutskog fakulteta jeste da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za rad u kliničkim laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti.

Organizacione jedinice Farmaceutskog fakulteta

Na ovom fakultetu postoji 18 katedra i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju , bromatologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Radna jedinica zajedničke službe.

Na fakultetu postoji  17 instituta, pri čemu je Farmaceutski fakultet član Internacionalnog udruženja farmaceuta (FIP) a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP).

Studijski programi Farmaceutskog fakulteta

Integrisane akademske studije (5 godina)

 • Naziv: Farmacijа (budžet: 200; samofinasranje: 47)
  • Trajanje: 10 semestara, uključuju i izradu diplomskog rada i nose 300 ESPB bodova.
 • Naziv: Farmacija – medicinska biohemija (budžet: 50; samofinasranje: 22)
  • Trajanje: 10 semestara, uključuju i izradu diplomskog rada i nose 300 ESPB bodova.

Specijalističke akademske studije (1 godina)

 • Industrijska farmacija (24 mesta)
 • Farmaceutski menadžment i marketing (24 mesta)
 • Kozmetologija (12 mesta)
 • Farmacija 3 – Puštanje leka u promet (12 mesta)
 • Biološki lekovi (24 mesta)
 • Biohemijska dijagnostika (24 mesta)
 • Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi (48 mesta)
 • Toksikološka procena riyika od zagadjivača životne sredine (24 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)

 • Farmacija (12 modula, 60 mesta):
  • Medicinska biohemija
  • Farmakologija
  • Farmaceutska hemija
  • Farmakognozija
  • Farmakokinetika i klinička farmacija
  • Farmaceutska tehnologija
  • Kozmetologija
  • Bromatologija
  • Toksikologija
  • Farmaceutska mikrobiologija
  • Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse
  • Analitika lekova

Prijemni ispit i uslovi za upis na Farmaceutski fakultet

 • Uslov za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija je završena srednja škola u trajanju od 4 godine. Na prijemnom ispitu se poalžu testovi iz matematike i hemije.
 • Uslovi za upis specijalističkih akademskih studija:
  • Završene osnovne akademske + master studije ili integrisane akademske studije u vrednosti od 300 ESPB ili kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB kada specijalističke studije traju najmanje 2 godine.
 • Uslovi za upis na doktorske studije:
  • Završene master studije odnosno integrisane akademske studije farmacije ili drugi studijski programi u obimu od najmanje 300 ESPB bodova.
  • Prosečna ocena najmanje 8 (osam).

Školarina

 • Interisane akademske studije: 145.000 RSD; za strane državljane: 2.500 evra;
 • Specijalističke akademske studije cene školarine variraju:
  • Kozmetologija: 180.000 RSD;
  • Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa: 170.000 RSD;
  • Farmaceutski menadžment i marketing: 170.000 RSD (doplata za novi akreditovani program FMM);
  • Farmaceutska i zdravstvena zaštita: prvi i drugi semestar 120.000 RSD; treći semestar 60.000 RSD;
  • Industrijska farmacija, Biološki lekovi i Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine: 160.000 RSD;
  • Biohemijska dijagnostika, prvi i drugi semestar: 120.000 RSD a treći semestar: 90.000 RSD;
  • Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, prvi i drugi semestar 134.000 RSD, a treći semestar 67.000 RSD;
  • Puštanje leka u promet, prva dva semestra 181.000 RSD i druga dva semestra isto toliko.
 • Svaka godina za doktorske studije na Farmaceutskom fakultetu košta: 175.000 RSD.
slika


KONTAKT
Adresa: Vojvode Stepe 450, Beograd
Telefon: 011-395-13-72
Website: www.pharmacy.bg.ac.rs
Email: info@pharmacy.bg.ac.rs

Podeli