Finansijski poslovi u preduzeću

Poslovi u okviru finansijske funkcije.

1. Prikupljanje i korišćenje novčanih sredstava (evidencija potraživanja, isplata obaveza, fakturisanje prodate robe).

2. Poslovi nočanog prometa (izdavanje naloga za bezgotovinska plaćanja, isplate u gotovini).

3. Finansijsko planiranje (izrada mesečnih, kvartalnih, godišnjih, srednjoročnih, dugoročnih, finansijskih planova, materijalnih troškova, amortizacije, planovi prihoda i rashoda, planovi investicija).

4. Poslovi raspodele prihoda (dobiti). Prihodi se raspodeljuju na zarade zaposlenih ili na sredstva zajedničke potrošnje.

5. Računovodstveni poslovi:

–         poslovi finansijske evidencije (evidencija osnovnih sredstava, sitnog inventara, utrošenog materijala)

–         pogonsko, finansijsko, robno knjgovodstvo

–         poslovi obračuna (obračun zarada zaposlenih, obaveza, poreza, doprinosa, tj poslovi periodičnog i završnog obračuna)

–         izveštaji o poslovanju preduzeća

–         interna kontrola

6. Poslovi sa finansijskim i osiguravajućim preduzećima.

Podeli