Finansijsko planiranje

Finansijski plan je sredstvo finansijske politike. To je novčani izraz planova nabavke, proizvodnje, prodaje, finansiranja, rezultata poslovanja. Donose se za odredjeni vremenski period:

1. kratkoročni finansijski planovi, za jednu godinu.

Plan likvidnost (uskladjivanje priliva i odliva novčanih sredstava i obaveza)

 

2. Srednjoročni, za 5 godina:

–         plan razvoja

–         plan finansiranja

 

3. Dugoročni, za period od 10 godina i više. Strategija razvoja.

 

Plan finansiranja (ulaganja), predvideti izvore finansiranja sredstava.

Finansijsko planiranje je instrument finansijske politike i obuhvata planiranje:

–         finansijskih tokova (stanje novca na početku i kraju godine i tokova priliva i odliva novca)

–         finansijska strukutra, predvidja i uskladjuje potrebe za finansijranje (novčanih) sredstvima tj. nabavku sredstava, njihovo rasporedjivanje i vraćanje obaveza koje ima preduzeće.

 

 

Podeli