Fiskalna ekonomija

Fiskalni (poreski sistem), to je sakupljanje (mobilizacija) fiskalnih resursa, uz pomoć poreskog sistema i njihovo redistribuiranje (preraspodelu) putem budžeta za pokriće javne potrošnje.

Budžet je brojčano (cifarski) izražen pregled javnih rashoda i prihoda, povezan je sa ciljevima koje država planira da ostvari u toku jedne godine. Budžet je osnovni pravni dokument za finansiranje države.

Javni prihodi:

 • carine
 • takse
 • porezi
 • prihodi od administrativnih i sudskih taksi
 • prihod koji se dobija od prodaje stvari (imovine) čiji je vlasnik država
 • prihod od emitovanja HOV

Javni rashodi:

 • finansiranje javnih (državnih) organa i društva
 • penziono, invalidsko
 • finansiranje naučnog, tehničkog i regionalnog razvoja
 • rashodi vezani za inostrane kredite
 • rashodi za pokriće gubitka po završenom računu

Ako su javni prihodi veći od prihoda, dolazi do budžetskog deficita. Nastaje zbog inflacije, nedovoljnog obima proizvodnje, nedredovnog priliva prihoda. Radi se rebalans budžeta (uravnotežavanje)

Ako su prihodi veći od rashoda javlja se suficit.

Kod javnih rashoda i prihoda uspostavlja se veza izmedju države i privrednih subjekata (preduzeća i stanovništva).

Privredni subjekti su nosioci javnih rashoda, pa su uključeni u preraspodelu nacionalnog dohotka, medjutim javljaju se i kao poreski obveznici i obezbedjuju javne prihode, tj. Nosioci su javnih prihoda jer plaćaju porez državi.

Fiskalna politika obuhvata raspodelu javnih prihoda kroz porez kako bi se obezbedila:

 • ekonomska stabilnost
 • puna zaposlenost
 • stabilnost cena
 • uravnozežen platni bilans

Povezana je sa monetarnom politikopm i sačinjavaju finansijsku (ekonomsku) politiku jedne zemlje.

Javne finansije su finansijska aktivnost države da prikupi i potroši finansijska sredstva, da bi zadovoljila javne potrebe.

Nosioci javnih finansija su država, državni organi, koji obavljaju javne funkcije, koje zahtevaju finansijska sredstva.

Podeli