Funkcija i delatnost države

Monističko shvatanje – funkcija države = 1 najviši cilj
Pluralističko shvatanje – Funkcija države = više njih

Subjektivna funkcija – po državnim upravljačima
Objektivna funkcija – po tome kakav je zbilja u društvu

Monistička shvatanja:
Teleološko shvatanje – f. Države proizlazi iz njenog cilja
Sintetičko shvatanje – samo jedna funkcija države koju oličava najviša vrednost koju država treba da ostvari u društvu. Ona obuhvata posebne vrednosti.

Pluralističko shvatanje:
Analitičko shvatanje – funkcija države se određuje na osnovu analize konkretnih državnih delatnosti.
Funkcija države:
Dvojako shvatanje: 1) spoljašnja 2) unutrašnja
Trojako shvatanje: 1)spoljašnja 2)unutrašnja 3)kulturna

Gube se razlike između shvatanja ako se funkcija države odredi troslojno(3 g lavna značenja): idejno, operativno i tehničko

Tehničke funkcije

Državna delatnost ≠ državna funkcija
 

Podeli